Výměna a vrácení zboží

VÝMĚNA ZBOŽÍ (BARVY,VELIKOSTI):

1.1     POSLÁNÍM - Vyměnit zboží koupené z eshopu za jinou velikost, barvu, jiný model můžete posláním zpět na adresu naší provozovny, zboží musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží (zboží neposílejte na dobírku!). Zboží musí být nepoužité, nepoškozené v originálním obalu a s původními vysačkami včetně případného příslušenství/dárku a schopné dalšího prodeje. Nezapomeňte rovněž přiložit kopii daňového dokladu a vyplněný průvodní list (Poštovné tam i zpět hradí kupující) PRUVODNÍ LIST PRO REKLAMACI/ VRACENÍ ZBOŽÍ STAHUJTE ZDE:

1.2     OSOBNĚ - Vyměnit zboží koupené z eshopu za jinou velikost, barvu, jiný model můžete také osobně na adrese naší provozovny. Zboží musí být nepoužité, nepoškozené v originálním obalu a s původními vysačkami včetně případného příslušenství/dárku a schopné dalšího prodeje. Nezapomeňte rovněž přinést dańový doklad o koupi. Zboží musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.

 

VRÁCENÍ ZBOŽÍ - ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY:

1.0.     Vyplňtě a přiložte do balíku průvodní list PRUVODNÍ LIST PRO REKLAMACI/ VRACENÍ ZBOŽÍ STAHUJTE ZDE: a spolu s kopií daňového dokladu pošlete na naši adresu (neposílejte na dobírku). Zboží musí být nepoužité, nepoškozené v originálním obalu a s původními vysačkami včetně případného příslušenství/dárku a schopné dalšího prodeje.

1.1.     Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 53 odst. 8 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.

1.2.   Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.

1.3.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) kalendářních dnů od odeslání odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, nepoužité a v originálním obalu a s původními vysačkami.

1.4.     Ve lhůtě patnácti (15) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. 5.3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

1.5.     V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek vrátí prodávající plnění poskytnuté kupujícím kupujícímu do deseti (10) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 5.4 obchodních podmínek, nejpozději však do třiceti (30) dnů od doručení odstoupení od kupní smlouvy kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při vrácení zboží kupujícím.

1.6.     Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

1.7.     Do doby převzetí zboží kupujícím je prodávající oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

1.8.     Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li kodstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

1.9.      Nepřevzetím balíku využívají své spotřebitelské právo vrátit zboží do 14 dní bez udání důvodu. Tato zákonem daná lhůta se však začíná počítat teprve ode dne převzetí zboží !!!! Nevyzvednutí balíku je proto ze zákazníkovy strany jednoznačným porušením uzavřené kupní smlouvy a obchodních podmínek, které zpravidla říkají, že „obchodník dodá“ a „zákazník převezme“. Prodejce má tedy rozhodně nárok na úhradu vynaložených nákladů s nevyzvenutým balíkem prokazatelně spojených, tedy minimálně na poštovné.

 

Tento internetový obchod ukládá soubory cookies, které pomáhají k jeho správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.
Podrobné nastaveníPovolit vše